/Shërbesa e Ajazmës – Bekimi i Madh i Ujit Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë – 05/Janar/2023

Shërbesa e Ajazmës – Bekimi i Madh i Ujit Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë – 05/Janar/2023