/SHENJTORI I DITËS – 3 SHTATOR

SHENJTORI I DITËS – 3 SHTATOR

HIERODËSHMOR ANTHIMI I NIKOMEDISË, FIVIA DHIAKONE, OSHËNAR THEOKTISTI