/Shenjtori i ditës – 1 Dhjetor 2020 Profeti Naum. Oshënar Filaret Përdëllimtari. Theokliti i Lakedhemonisë, çudibërësi. Eligiusi i Nojonit. Lexoi: Nikolla Barkaj

Shenjtori i ditës – 1 Dhjetor 2020 Profeti Naum. Oshënar Filaret Përdëllimtari. Theokliti i Lakedhemonisë, çudibërësi. Eligiusi i Nojonit. Lexoi: Nikolla Barkaj