/Shenjtërohet Kisha e “Shën Kozmait të Etolisë”, në fshatin Çarshovë, Përmet. 04 Shtator 2022

Shenjtërohet Kisha e “Shën Kozmait të Etolisë”, në fshatin Çarshovë, Përmet. 04 Shtator 2022

Shenjtërohet Kisha e “Shën Kozmait të Etolisë”, në fshatin Çarshovë, Përmet. Me pjesmarrjen dhe nën drejtimin e Mitropolitit të Gjirokastrës Hirësi Dhimitri. 04 Shtator 2022