/Shenjtërimi i Kishës së Skitit të Grave Miroprurëse. Thoma Çomëni, pedagog në KU “LOGOS”

Shenjtërimi i Kishës së Skitit të Grave Miroprurëse. Thoma Çomëni, pedagog në KU “LOGOS”

Shenjtërimi i Kishës së Skitit të Grave Miroprurëse pranë Manastirit të hirshëm të Shën Vlashit në Durrës – Thoma Çomëni, pedagog në Kolegjin Universitar “LOGOS” 11 Qershor 2023 Video: Jorgo Kobuzi