/Shenjtërimi i Kishës së Skitit të Grave Miroprurëse në Manastirin e Hirshëm të Shën Vlashit, Durrës.

Shenjtërimi i Kishës së Skitit të Grave Miroprurëse në Manastirin e Hirshëm të Shën Vlashit, Durrës.

Speciale e ditës – Përgatiti Dhjakon Kristo Shenjtërimi i Kishës së Skitit të Grave Miroprurëse në Manastirin e Hirshëm të Shën Vlashit në Durrës. 11 Qershor 2023 Video: Jorgo Kobuzi