/Shën Vlashi – Nga Mitropoliti i Korçës, Hirësi Joani

Shën Vlashi – Nga Mitropoliti i Korçës, Hirësi Joani

 * * *