/Shën Kozmai – Një figurë e lavdishme – Mitropoliti i Beratit Hirësi Ignati Lexoi: Llazarion Teneqexhiu Berat 24 Gusht 2020

Shën Kozmai – Një figurë e lavdishme – Mitropoliti i Beratit Hirësi Ignati Lexoi: Llazarion Teneqexhiu Berat 24 Gusht 2020