/Shën Kozmai, Martir i Krishtërimit dhe i barabartë me Apostujt

Shën Kozmai, Martir i Krishtërimit dhe i barabartë me Apostujt

INTERVISTA E DITËS me Atë Ilia Maznikun, klerik i Kryepiskopatës së hirshme. Intervistoi: Aleksandër Dimroçi 23 Gusht 2022