/Shën Kozmai i Kolkondasit (1714-1779) – Dokumentar me rastin e 300 vjetorit të lindjes së shenjtorit dhe 200 vjetorit të ndërtimit të manastirit. (Gusht 2014) Teksti përkthyer nga: Kristofor Kisi, Kryepeshkop i Shqipërisë. Mundësuar nga: Mitropolia e Hirshme e Beratit, Vlorës dhe Kaninës.

Shën Kozmai i Kolkondasit (1714-1779) – Dokumentar me rastin e 300 vjetorit të lindjes së shenjtorit dhe 200 vjetorit të ndërtimit të manastirit. (Gusht 2014) Teksti përkthyer nga: Kristofor Kisi, Kryepeshkop i Shqipërisë. Mundësuar nga: Mitropolia e Hirshme e Beratit, Vlorës dhe Kaninës.