/Shën Dhimitri – model frymëzimi për rininë Intervistë e Radio “Ngjallja” me profesorin e degës së “Teologjisë Sociale” pranë Kolegjit Universitar “Logos” z. Dhimitër Qosja.

Shën Dhimitri – model frymëzimi për rininë Intervistë e Radio “Ngjallja” me profesorin e degës së “Teologjisë Sociale” pranë Kolegjit Universitar “Logos” z. Dhimitër Qosja.