/Ruajtja e Monumenteve të Kulturës në Berat gjatë komunizmit – Erlinda Krasi

Ruajtja e Monumenteve të Kulturës në Berat gjatë komunizmit – Erlinda Krasi

JAVA E TURIZMIT RELIGJIOZ KOLEGJI UNIVERSITAR LOGOS Departamenti i Theologjisë dhe Kulturës i KU “LOGOS” Ruajtja e Monumenteve të Kulturës në Berat gjatë komunizmit – Erlinda Krasi 25 Shkurt 2023