/Rrethprerja e Zotit Krisht, Shën Vasili i Madh! Mitropoliti i Korçës Hiresia e Tij +imzot Joani!

Rrethprerja e Zotit Krisht, Shën Vasili i Madh! Mitropoliti i Korçës Hiresia e Tij +imzot Joani!