/Roli i shkencave në arsimin parashkollor dhe në arsimin fillor

Roli i shkencave në arsimin parashkollor dhe në arsimin fillor

Simpoziumi shkencor në KU “LOGOS” “Roli i shkencave në arsimin parashkollor dhe në arsimin fillor” Referues: MSc. Eliberta Themeli (Ziu), Drejtoria Arsimore, Berat