/Ringritja e Manastirit të Shën Vlashit në Durrës nga Kryepiskopi Anastas. pjesa e dytë

Ringritja e Manastirit të Shën Vlashit në Durrës nga Kryepiskopi Anastas. pjesa e dytë

Pjesa 2 Intervistë me Dr. Thoma Shkira Teolog & Historian. Tema: Ringritja e Manastirit të Shën Vlashit në Durrës nga Kryepiskopi Anastas. Realizim: Radio Ngjallja Përgatitur: Antonio Poshnjari Video Dron: Aleksandër Dimroçi Videoeditor: Lajers Moçi Maj 2023