/Restaurohet me sukses ikona mrekullibërëse të së Tërëshenjtës së Kazanit

Restaurohet me sukses ikona mrekullibërëse të së Tërëshenjtës së Kazanit

Restaurohet me sukses ikona mrekullibërëse të së Tërëshenjtës së Kazanit

Pasi u dërgua në lavrën e Trinisë së Shenjtë dhe shën Sergjit për t’u restauruar, ikona mrekullibërëse e të Tërëshenjtës kthehet përsëri në kishën e Kazanit (provinca Jaroslavl) vetëm pak ditë përpara kremtimit të festës së saj.

Kisha e Kazanit, në të cilën është vendosur kjo ikonë, është ndërtuar në shek. XIX. Dallohet për arkitekturën e saj tepër të veçantë, në fakt është e vetmja kishë në botë e ndërtuar në formë prizmi me bazë 16-këndore.

Në vitet 1929-1930 kisha u mbyll, ndërsa ikonës iu hoqën gurët e çmuar, me të cilët ishte zbukuruar. Megjithatë, besimtarët vendas arritën ta ruanin atë, duke e transferuar në kishën e Shpëtimtarit të Gjithëmëshirshëm në fshatin Vasilevski.

Për shkak të gjendjes jo të mirë të ikonës, në vitin 2017 prifti i famullisë së Vasilevskit organizoi një fushatë për mbledhjen e parave që do të duheshin për restaurimin e saj. Pati dhurues nga mbarë bota dhe u mblodhën 13.000 $ (828.550 rubla) që shkuan për veprën restauruese.

Meqë për momentin edhe kisha e Kazanit është në proces restaurimi, ikona do të mbetet tek kisha e Shpëtimtarit të Gjithëmëshirshëm.

 Burimi: https://orthochristian.com/125335.html?fbclid=IwAR0kM1nd1LYygu2A2e0eVs63lhP72IyFCXiwbNFMjj70HHQTJmXTNcpYkGA