/Restaurimi i Kishës së “Shën Nikollës”, Shelcan – Elbasan

Restaurimi i Kishës së “Shën Nikollës”, Shelcan – Elbasan

Restaurimi i Kishës së “Shën Nikollës”, Shelcan – Elbasan

Klikoni videon e mëposhtme

Restaurimi i Kishës së “Shën Nikollës”, Shelcan – Elbasan