/RËNDËSIA E VULLNETARIZMIT – ILIR ZIU Përse është i rëndësishëm vullnetarizmi? Cili është qëllimi i tij? Nxitja drejt Vullnetarizmit si një e mirë dhe e domosdoshme për komunitetin

RËNDËSIA E VULLNETARIZMIT – ILIR ZIU Përse është i rëndësishëm vullnetarizmi? Cili është qëllimi i tij? Nxitja drejt Vullnetarizmit si një e mirë dhe e domosdoshme për komunitetin