/Rëndësia dhe kuptimi i Kryqit – Nga Miron Çako

Rëndësia dhe kuptimi i Kryqit – Nga Miron Çako

Rëndësia dhe kuptimi i Kryqit – Nga Miron Çako Qendra Rinore pranë Katedrales “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë. 19 Mars 2023