/Reforma, ligje dhe vendime në fushën e arsimit – Periudha: tetor 1921-shkurt 1924

Reforma, ligje dhe vendime në fushën e arsimit – Periudha: tetor 1921-shkurt 1924

Tema: Reforma, ligje dhe vendime në fushën e arsimit – Periudha: tetor 1921-shkurt 1924 Analizë E veprimtarisë së Ministrisë së Arsimit të shtetit shqiptar për periudhën tetor 1921- shkurt 1924, si dhe reformat e ndërmarra dhe legjislacionin e aprovuar. Analiza mbështet kryesisht në dokumentacionin e këtij institucioni që gjendet në Arkivin Qendror të Shtetit Shqiptar…

E ftuar: Dr. Valbona Nathanaili Emisioni: Kulturë- Art- Histori Radio “Ngjallja”