/Referat i mbajtur nga kleriku famulltar i kishës së “Shën Prokopit” në Tiranë, Atë Ilia Mazniku në takimin rinor me pjesëmarrjen e të rinjve Orthodhoksë nga Mitropolitë e vendit!

Referat i mbajtur nga kleriku famulltar i kishës së “Shën Prokopit” në Tiranë, Atë Ilia Mazniku në takimin rinor me pjesëmarrjen e të rinjve Orthodhoksë nga Mitropolitë e vendit!