/Radio Ngjallja në Elbasan FM 93.4 MhZ – Rëndësia e përhapjes së sinjalit në këtë qark – I ftuar: At Petro Halili; Intervistoi: Nikolla Barkaj

Radio Ngjallja në Elbasan FM 93.4 MhZ – Rëndësia e përhapjes së sinjalit në këtë qark – I ftuar: At Petro Halili; Intervistoi: Nikolla Barkaj