/PREZANTIMI I KOLEGJIT UNIVERSITAR “LOGOS” NË RADIO “NGJALLJA” INTERVISTË ME PR. DR. ILIA NINKA, REKTOR I KU “LOGOS” EMISION NGA JOANA MOLLA GUSHT 2021

PREZANTIMI I KOLEGJIT UNIVERSITAR “LOGOS” NË RADIO “NGJALLJA” INTERVISTË ME PR. DR. ILIA NINKA, REKTOR I KU “LOGOS” EMISION NGA JOANA MOLLA GUSHT 2021