/Prerja e Kokës së Joan Pagëzorit! Predikim – nga Mitropoliti i Fierit – Hirësi Nikolla!

Prerja e Kokës së Joan Pagëzorit! Predikim – nga Mitropoliti i Fierit – Hirësi Nikolla!