/Prerja e kokës së Joan Pagëzorit, Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni!

Prerja e kokës së Joan Pagëzorit, Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni!