/Prerja e Kokës së Joan Pagëzorit! Predikim nga At Harallamb Gjoka, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë

Prerja e Kokës së Joan Pagëzorit! Predikim nga At Harallamb Gjoka, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë