/Prerja e Kokës së Joan Pagëzorit! Mitropoliti i Beratit – Hirësi Ignati

Prerja e Kokës së Joan Pagëzorit! Mitropoliti i Beratit – Hirësi Ignati