/Predikimi i së Dielës – Para Krishtlindjes – nga Atë Nikolla Kodheli, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë, 19.12.2021

Predikimi i së Dielës – Para Krishtlindjes – nga Atë Nikolla Kodheli, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë, 19.12.2021