/Predikimi i së Dielës – nga Atë Grigor Pelushi

Predikimi i së Dielës – nga Atë Grigor Pelushi

Predikimi i së Dielës – nga Atë Grigor Pelushi

Predikimi i së Dielës – E Diela 2 e Kreshmës (Mk. 2:1-12) – nga Atë Grigor Pelushi, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë, 24.03.2019