/Predikimi i së Dielës – E Diela II Mattheut (Ftesa e nxënësve të parë, Mattheu 4:18-23) – nga Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Anastasi – Kisha e “Ungjillëzimit”, Korrik 2007

Predikimi i së Dielës – E Diela II Mattheut (Ftesa e nxënësve të parë, Mattheu 4:18-23) – nga Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Anastasi – Kisha e “Ungjillëzimit”, Korrik 2007