/Predikimi i Hirësi Nikollës mbi të dielën e dytë të Kreshmës (Grigor Pallamai)

Predikimi i Hirësi Nikollës mbi të dielën e dytë të Kreshmës (Grigor Pallamai)