/PREDIKIM – SHPJEGIM MBI SIMBOLIN E BESIMIT – ATË GRIGOR PELUSHI Pjesa e tretë “Ato që panë Profetët, ato që mësoi Zoti, ato që mësuan Apostujt, ato që Kisha i pranoi, ato që vendosën Sinodet, ato besojmë, ato themi, ato shpallim…. Kjo është besa e Apostujve, kjo është besa e Etërve, kjo është besa e Orthodhoksisë, ky është besimi që e bëri të qëndrueshme tërë botën”. Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 29.11.2020

PREDIKIM – SHPJEGIM MBI SIMBOLIN E BESIMIT – ATË GRIGOR PELUSHI Pjesa e tretë “Ato që panë Profetët, ato që mësoi Zoti, ato që mësuan Apostujt, ato që Kisha i pranoi, ato që vendosën Sinodet, ato besojmë, ato themi, ato shpallim…. Kjo është besa e Apostujve, kjo është besa e Etërve, kjo është besa e Orthodhoksisë, ky është besimi që e bëri të qëndrueshme tërë botën”. Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 29.11.2020