/PREDIKIM – SHPJEGIM MBI SIMBOLIN E BESIMIT – ATË GRIGOR PELUSHI Pjesa e pestë Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 13.12.2020

PREDIKIM – SHPJEGIM MBI SIMBOLIN E BESIMIT – ATË GRIGOR PELUSHI Pjesa e pestë Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 13.12.2020