/PREDIKIM – SHPJEGIM MBI SIMBOLIN E BESIMIT – ATË GRIGOR PELUSHI Pjesa e katërt Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 6.12.2020

PREDIKIM – SHPJEGIM MBI SIMBOLIN E BESIMIT – ATË GRIGOR PELUSHI Pjesa e katërt Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 6.12.2020