/PREDIKIM – SHPJEGIM MBI SIMBOLIN E BESIMIT – ATË GRIGOR PELUSHI Pjesa e gjashtë Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 20.12.2020

PREDIKIM – SHPJEGIM MBI SIMBOLIN E BESIMIT – ATË GRIGOR PELUSHI Pjesa e gjashtë Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë 20.12.2020