/Predikim – Shën Nikolla, nga Mitropoliti i Beratit, Hirësi Ignati 6 Dhjetor 2020 Katedralja “Shën Dhimitri”, Berat

Predikim – Shën Nikolla, nga Mitropoliti i Beratit, Hirësi Ignati 6 Dhjetor 2020 Katedralja “Shën Dhimitri”, Berat