/Predikim nga Teologu Thoma Çomëni mbi të Dielën III Llukait, (Ngjallja e djalit të vejushës). “Kisha e Apostull Pavlit dhe Shën Astit”, Durrës

Predikim nga Teologu Thoma Çomëni mbi të Dielën III Llukait, (Ngjallja e djalit të vejushës). “Kisha e Apostull Pavlit dhe Shën Astit”, Durrës