/Predikim nga Mitropoliti i Korçës Imzot Joani mbi të Dielën e Doganierit dhe Fariseut

Predikim nga Mitropoliti i Korçës Imzot Joani mbi të Dielën e Doganierit dhe Fariseut