/Predikim nga Mitropoliti i Fierit – Hirësi Nikolla mbi të Dielën e Djalit Plangprishës

Predikim nga Mitropoliti i Fierit – Hirësi Nikolla mbi të Dielën e Djalit Plangprishës