/Predikim nga Mitropoliti i Fierit, Hirësi Nikolla mbi të dielën e 13-të të Llukait (I riu i pasur), 28 Nëntor 2021

Predikim nga Mitropoliti i Fierit, Hirësi Nikolla mbi të dielën e 13-të të Llukait (I riu i pasur), 28 Nëntor 2021