/Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni mbi të kremten e “Ungjillëzimit të Hyjlindëses” Kisha e “Shën Nikollës” Elbasan

Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni mbi të kremten e “Ungjillëzimit të Hyjlindëses” Kisha e “Shën Nikollës” Elbasan