/Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni mbi të Dielën e Doganierit dhe Fariseut (Fillimi i Triodit)

Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni mbi të Dielën e Doganierit dhe Fariseut (Fillimi i Triodit)