/Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit – Hirësi Andoni mbi të Dielën e Djalit Plangprishës

Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit – Hirësi Andoni mbi të Dielën e Djalit Plangprishës