/Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni! – Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull

Predikim nga Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni! – Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull