/Jisu Krishti e kulmoi dashurinë e Tij, dashurinë e Perëndisë At në kryqëzimin e Tij. Edhe pse duket prej druri, në thelb, Kryqi është i veshur me pushtet Hyjnor. Predikim nga Hirësi Asti mbajtur në Kishën Orthodhokse “Apostull Pavli dhe Shën Asti”, Durrës mbi të Dielën e tretë të Kreshmëve ( Falja e Kryqit)

Jisu Krishti e kulmoi dashurinë e Tij, dashurinë e Perëndisë At në kryqëzimin e Tij. Edhe pse duket prej druri, në thelb, Kryqi është i veshur me pushtet Hyjnor. Predikim nga Hirësi Asti mbajtur në Kishën Orthodhokse “Apostull Pavli dhe Shën Asti”, Durrës mbi të Dielën e tretë të Kreshmëve ( Falja e Kryqit)