/Predikim nga Dhjakon Kristo

Predikim nga Dhjakon Kristo

Më poshtë do të dëgjoni Predikimin e Dhjakon Kristo i mbajtur në Kishën e Ungjillëzimit – Tiranë:

Predikim nga Dhjakon Kristo

Posted by Radio "Ngjallja" on Thursday, November 1, 2018