/Predikim nga Atë Nikolla Kodheli – E Diela X e Llukait – Kisha “Metamorfoza e Shpëtimtarit” Lezhë

Predikim nga Atë Nikolla Kodheli – E Diela X e Llukait – Kisha “Metamorfoza e Shpëtimtarit” Lezhë