/Predikim nga Atë Grigor Pelushi- E Diela III e Llukait (Ngjallja e djalit të vejushës) Llukai 7:11-16, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë

Predikim nga Atë Grigor Pelushi- E Diela III e Llukait (Ngjallja e djalit të vejushës) Llukai 7:11-16, Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë