/Predikim nga Arkimandrit Kozma Prifti Kisha e Metamorfozës, Kompleksi Thavor, Tiranë 06.08.2020

Predikim nga Arkimandrit Kozma Prifti Kisha e Metamorfozës, Kompleksi Thavor, Tiranë 06.08.2020