/Predikim në të kremten e Shën Dhimitër Mirovlitit – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni Kisha e “Shën Dhimitrit” Fikas 26 Tetor 2020

Predikim në të kremten e Shën Dhimitër Mirovlitit – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni Kisha e “Shën Dhimitrit” Fikas 26 Tetor 2020